onemarkets Fund: zameranie na klienta, starostlivý dohľad, jedinečnosť.

Spustenie onemarkets Fund znamená pre UniCredit začiatok novej éry: rozširujeme našu investičnú ponuku tým, že svojim zákazníkom ponúkame exkluzívne jedinečný a neustále sa zväčšujúci výber našich vlastných aktívne spravovaných fondov. Na tento účel spájame dlhoročné investičné skúsenosti spoločnosti UniCredit so skúsenosťami popredných správcovských spoločností.

onemarkets: globálne investičné príležitosti

onemarkets je produktová značka Skupiny UniCredit pre globálne investičné riešenia. Platforma onemarkets poskytuje našim klientom prístup k širokej škále investičných riešení a finančných trhov na celom svete.

onemarkets Fund je súčasťou existujúceho investičného sveta pre klientov UniCredit a ponúka ďalšiu, jedinečnú škálu aktívne spravovaných investičných fondov, ako sú akciové, zmiešané a dlhopisové fondy. Tie sú vhodné pre investorov s rôznym profilom rizika a výnosu a investičným horizontom.

Koncepcia našej novej platformy fondov umožňuje poveriť alokáciou aktív odborného a kvalifikovaného správcu portfólia, ktorý vie, ako si poradiť s trhom. Našou ambíciou je ponúknuť najlepšie investičné produkty vo svojej triede (Best-in-Class). Náš tím expertov pozorne monitoruje každý fond a v prípade potreby je pripravený zasiahnuť.

Tri dôvody, prečo je onemarkets Fund presvedčivou ponukouZameranie na klienta

                                                                                                                                      

Poradenský prístup zameraný na klienta v spojení s transparentnými a zrozumiteľnými informáciami o produktoch

 • Pri výbere vhodných fondov z ponuky onemarkets Fund sa spoliehame na dôkladnú znalosť potrieb našich klientov. Náš skúsený tím odborníkov dokáže analyzovať trhy a identifikovať vhodné trhové príležitosti.
 • Ako partner, ktorého si naši klienti vyberajú pre svoje čoraz náročnejšie požiadavky, ďalej posilňujeme existujúce poradenské schopnosti a naše kapacity na vytváranie investičných riešení.
 • Neustále vzdelávanie našich poradcov, aktívne pôsobenie v miestnych a európskych združeniach a viaceré externé ocenenia za naše produkty a služby podčiarkujú našu vysokú kvalitu.Spôsobilosť

                                                                                                                                      

Využite dlhoročné a osvedčené schopnosti renomovaných sprostredkovateľov investícií UniCredit.

 • Pri analýze trhov, nových trendov a vhodných investičných príležitostí využívame silné stránky tímu hlavných investičných stratégov UniCredit na úrovni skupiny a v miestnych bankách, ktoré sa spolu s tímami odborníkov na poradenstvo, produkty a štruktúrovanie premietajú do investičných riešení šitých na mieru.
 • S onemarkets Fund ponúkame investičné riešenia, ktoré ťažia z dlhodobých a osvedčených investičných skúseností spoločnosti UniCredit.
 • Okrem toho sú fondy na mieru navrhnuté v úzkej spolupráci s investičnými schopnosťami lídrov v oblasti správy aktív.
 • Naši odborníci nepretržite monitorujú výkon fondov a starajú sa o konzistenciu kvality a rizikovo-výnosového profilu stratégie počas celého ekonomického cyklu.

        Jedinečnost

                                                                                                                    

Poskytovanie najlepších produktov vo svojej kategórii - vyvinutých interne a prostredníctvom spolupráce s poprednými správcami aktív. 

 • Prostredníctvom onemarkets Fund ponúkame jedinečnú škálu investičných riešení výlučne pre klientov UniCredit. Správu portfólia vykonávajú buď odborníci UniCredit, alebo spolupracujeme so starostlivo vybranými prvotriednymi externými spoločnosťami pre správu fondov – napríklad Amundi, Allianz Global Investors, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan, Pictet, Pimco. 
 • UniCredit má dlhodobé odborné znalosti a preukázané skúsenosti s vytváraním investičných riešení, ktoré odrážajú príležitosti na trhu aj požiadavky klientov.
 • Vďaka našej kombinácii akciových, dlhopisových a zmiešaných fondov sme identifikovali témy, ktoré našim klientom poskytujú vyváženú ponuku a výber vhodných investičných riešení v súlade s ich individuálnymi potrebami, toleranciou voči riziku, výhľadom na trh a investičným horizontom.

 onemarkets Fund: široká ponuka investičných riešení

Dlhopisové

onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund Zistite viac
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund Zistite viac
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund Zistite viac

 

Zmiešané

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund Zistite viac
onemarkets Amundi Flexible Income Fund Zistite viac
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Zistite viac
onemarkets Global Multibrand Selection Fund Zistite viac
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Zistite viac
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Zistite viac

Akciové

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund Zistite viac
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Zistite viac
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund Zistite viac
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Zistite viac
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Zistite viac
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund Zistite viac

onemarkets selection

onemarkets selection a onemarkets selection+ predstavujú kombináciu fondov na základe expertného procesu UniCredit, vychádzajúc zo skupinovej investičnej stratégie pre jednotlivé regióny a triedy aktív, od dlhopisov až po akcie.

Združením viacerých fondov vytvára UniCredit kompletné diverzifikované portfóliá, ktoré sú šité na mieru potrieb klientov a ich individuálnych rizikových preferencií.

D'alšie fondy

Generali Corporate Bonds Fund      Zistite viac (EN)

V prípade akýchkoľvek otázok k ponuke onemarkets Fund kontaktujte, prosím, svojho bankára alebo Infolinku +421 2 69 20 20 20.

 

onemarkets Fund je zastrešujúca platforma fondov UniCredit UCITS*, založená ako société d'investissement à capital variable, société anonyme (investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním, akciová spoločnosť), ktorú spravuje spoločnosť Structured Invest S.A.

* Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov

 

Cieľový trh fondu je nasledujúci:

Stupeň rizika: Nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami

Odporúčaná dĺžka investície: Nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami

Typ klienta: Neprofesionálny

Znalosti a skúsenosti: Klient so základnými znalosťami podielových fondov a bez skúseností s investovaním do podielových fondov.

Finančné ciele a potreby: Rast hodnoty investície.

Schopnosť niesť straty: Klient, ktorý je ochotný akceptovať možné straty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostriedkov.

Fond nie je určený klientom, ktorí nie sú ochotní akceptovať prípadnú stratu.

Upozornenie: V rámci tohto oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných produktov. Cieľový trh môže byť vyhodnotený až na základe informácií poskytnutých distribútorovi v rámci investičného dotazníka.

 

TOTO SÚ MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE. Pred prijatím konečného investičného rozhodnutia si prečítajte prospekt onemarkets Fund (ďalej len „fond“) a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (ďalej len „KIID“) podfondu. Tieto dokumenty sú k dispozícii v angličtine a v príslušnom miestnom jazyku na adrese https://www.structuredinvest.lu a môžete ich získať bezplatne spolu s poslednými výročnými a polročnými správami v sídle správcovskej spoločnosti a v kanceláriách distribútora. Anglická verzia je právne záväznou verziou.

Hodnota akcií a zisk z investície do fondu môžu klesať alebo stúpať v závislosti od podmienok na trhu. Podfond neposkytuje žiadnu záruku výnosu.

Upozorňujeme investorov na skutočnosť, že príslušná správcovská spoločnosť sa môže rozhodnúť ukončiť opatrenia, ktoré prijala na distribúciu podielových listov svojich fondov v súlade so smernicou 2009/65/ES.

Welcome to onemarkets

This website is owned and operated by UniCredit Bank GmbH.

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer more...

This website is addressed to residents of Slovakia only. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

 • in which any such offer or invitation is not authorised;
 • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
 • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

This publication does not constitute investment advice, binding information, or an offer to enter into an advisory or information agreement. The information is provided solely for use on your own responsibility and is no substitute for advice or information tailored to the personal circumstances and knowledge of an investor.

All the products presented on this site are complex financial instruments and difficult to understand. They are aimed at investors with the specific experience and knowledge to buy and trade these financial instruments.

By acquiring financial instruments, investors take a credit risk on the Issuer and, where applicable, on its guarantor.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The Base Prospectus and the Supplements have been approved by the Federal Financial  Supervisory Authority (BaFin).The approval of the prospectus is not to be understood as an endorsement of these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.